На 24 ноември председателят на ДОСТ г-н Лютви Местан и негови зам.-председатели проведоха работна вечеря с представители на интелигенцията и бизнеса от град София, които проявяват интерес към идеите и политиката на партия ДОСТ.

 Председателят на ДОСТ г-н Лютви Местан благодари за любезността на гостите и ги запозна с предизвикателствата пред ДОСТ, както и с приоритетите на партията. Той подчерта, че присъствието им не ги ангажира непременно политически с ДОСТ, но ДОСТ има политически ангажимент към тях, както по отношение на проблемите, пред които е изправена творческата интелигенция, така и с оглед на проблемите пред бизнеса.

Г-н Местан и зам.-председателите Мариана Георгиева и Хюсеин Хафъзов представиха пред гостите концепцията на ДОСТ за нов, модерен граждански патриотизъм, който предполага зачитане на етническата, религиозната и културната идентичност на всеки български гражданин. Поеха ангажимент, че ДОСТ ще бъде радикална ценностна алтернатива на крайните националисти. Новата партия ще работи решително за преодоляване на дискриминацията, както в законодателството, така и в обществените отношения и при социалната реализация.

От своя страна изказалите се гости оцениха високо демократичния характер на новата партия ДОСТ, която първа в най-новата история на България въведе принципа на мандатността за своите ръководни органи. Представителите на творческата интелигенция на турците и мюсюлманите от София изразиха задоволство от политическите принципи и цели на ДОСТ, както и от едно друго уставно положение – ДОСТ да бъде партия на демократичните дебати. В отговор председателят на ДОСТ препотвърди, че тези дебати и диалогът ще бъдат не само вътре в партията, а между партията и научните, творческите среди и неправителствените организации, защото една политика може да бъде успешна само ако се опира на експертизата и на съгласието им. В името на този принцип участниците в срещата си обещаха нови срещи и партньорство.
Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код