Учреди се поредната местна организация на политическа партия ДОСТ. Членове и симпатизанти от селата Душинково и Полянец се събраха и избраха ръководство на новата структура. На събранието присъстваше Бахри Юмер – временен областен председател на ДОСТ – Кърджали и кмет на община Джебел. Той запозна присъстващите с програмата, целите и устава на новата политическа сила. Единодушно за председател на местната организация беше избран г-н Живко Симов Живков. Негов заместник ще е Исмет Шабан Мехмед. „Аз съм кмет от ДОСТ“ – това заяви кметът на село Полянец г-н Фикри Тасим Мустафа, който беше избран за секретар на местната организация. За членове на новоучредената структура бяха избрани Кязим Хасан Мехмедали, Идриз Мохамед Юмер, Бахри Ахмед Мустафа и Мехмед Нешели.