По време на визитата си в РТурция народните представители г-н Шабанали Ахмед, г-н Хюсеин Хафъзов и г-н Айдоан Али проведоха среща и с министъра на земеделието, храните и животновъдството г-н Фарук Челик. Те се срещнаха и с председателя на Групата за приятелство с парламента на България и народен представител от АК Парти - г-н Азиз Бабушчу. Заместник-председателите на ДОСТ поставиха въпроси касаещи икономическите интереси на българските граждани и техните очаквания за сътрудничество между двете страни, особено в областта на животновъдството.

Гостите от България г-н Шабанали Ахмед, г-н Хюсеин Хафъзов и г-н Айдоан Али се срещнаха и с г-н Кудрет Бюлбюл - председател на Агенция ЙТБ и Азиз Бабушчу, председател на Групата за приятелство с парламента на България и народен представител от АК Парти.

Народните представители от ДОСТ посетиха също д-р Сердар Чам - председател на Държавна агенция ТИКА. По време на срещата те обсъдиха теми свързани с културно и стопанско сътрудничество между двете страни.

Работна закуска и среща на народните представители г-н Шабанали Ахмед, г-н Хюсеин Хафъзов и г-н Айдоан Али се проведе с председателя на Сдружение "Балканлара вефа" г-н Шабан Ходжаоглу, зам.-кмета на община Багджълар г-н Кенан Гюлтюрк и изселници от България. На срещата бе направен анализ на политическата ситуация в България и очакванията на гражданите от партия ДОСТ.

В края на визитата си в Истанбул народните представители от ДОСТ се срещнаха с изселници, живеещи в квартал Авджълар, град Истанбул.


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код