Уважаеми членове на Националния съвет на ПП ДОСТ,

На основание чл. 23 ал. 1 т. 1 от Устава на ПП ДОСТ и в изпълнение на решение на НС на ПП ДОСТ прието на заседание на 02.12.2018 г. свиквам заседание на Националния съвет, което ще се проведе на 26.12.2018 г. /сряда/от 15:00 часа в гр. Кърджали, при следния

Проект на дневен ред:

1. Обсъждане и приемане на решение за преразпределяне на ресорните отговорности на членовете на ИС;

2. Обсъждане и приемане на решение за определяне дата и място за провеждане на първата отчетно-изборна конференция на ПП ДОСТ;

3. Обсъждане и приемане на решение за определяне на Организационен Комитет за провеждане на първата отчетно-изборна конференция на партията;

4. Обсъждане и приемане на решение за определяне на общия брой на делегатите;

5. Обсъждане и приемане на решение за разпределяне на общият брой делегати по области;

6. Обсъждане и приемане на решение за определяне на критерии, правила и процедури за избиране на делегати на конференцията;

7. Разни.

Всички членове на Националния съвет са поканени на Възпоменателните мероприятия на ПП ДОСТ по повод Декемврийските събития, които ще се проведат на 26.12.2018 г. (същия ден) от 11:00 часа на площада в гр. Момчилград и от 13:30 часа пред „Тюркян Чешма“ в с. Могиляне.

Лютви Местан

Председател на ПП ДОСТ

Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код