Днес на 7.11.2018 г. в офиса на ПП ДОСТ в град Пловдив се проведе разширено заседание на Изпълнителния съвет с участието на областни координатори на партията.


На разширеното заседание присъстваха г-н Лютви Местан; г-жа Мариана Георгиева – зам.-председател; г-н Мехмед Ходжа – зам.-председател, членовете на ИС г-жа Фахрие Мурад, г-н Венцислав Каймаканов, г-н Бахри Юмер; г-н Ахмед Юсеин, г-н Себахин Ахмедоглу, г-н Зюрфедин Али, областните председатели на ДОСТ Благоевград – г-н Исмаил Джинджи, ДОСТ Смолян – г-жа Медиха Заимова, ДОСТ Хасково - г-н Себахтин Халил, областните координатори на Русе г-н Бюлент Хасанов, на Варна г-н Мустафа Молкочев, общинският координатор на Ветово г-н Зеки Зекерия, Асеновград - г-н Танер Алимолла и г-н Халим Ахмедов, от Стамболово - г-н Рушен Мехмед, както и координаторът на ДОСТ за Североизточна България г-н Неджметин Хак. 

На разширеното заседание бяха взети следните решения:

1. Създаване на Инициативен комитет за учредяването на ДОСТ Младежи. За председател на Инициативния комитет бе избран г-н Танер Алимолла. Учредителната конференция на ДОСТ Младежи ще се проведе на 02.12.2018 г. от 11 часа в гр. Пловдив.

2. Бе взето решение за провеждане на заседание на Националния съвет на ПП ДОСТ на 02.12.2018г. от 14 часа в град Пловдив при следния Дневен ред:

2.1. Организационни въпроси, избиране на областни координатори;

2.2. Изработване на проектопрограма за декемврийските възпоменателни митинги.

2.3. Разни.

ПРЕСЦЕНТЪР НА ПП ДОСТ


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код