На основание чл. 23 ал. 1 т. 1 от Устава на ПП ДОСТ свиквам заседание на Националния съвет на 14.07.2018 г. от 13 часа в хотел „Чиирите“, местност Чиирите гр. Пловдив при следния

Проект на дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на решенията, приети от Националния съвет, проведен на 28.10.2017 г. Докладва председателят на партията и ресорните зам.-председатели.

2. Организационни въпроси:

    2.1. Попълване на състава на Изпълнителния съвет съгласно Глава десета, Преходни и заключителни разпоредби, § 3, т. 2 от Устава на партията. 

    2.2. Определяне на отговорници по ресори от членовете на Изпълнителния съвет.

    2.3. Приемане на решения съгласно Глава десета, Преходни и заключителни разпоредби, § 4, т. 2 от Устава на партията.

3. Разни

Лютви МЕСТАН

Председател на ПП ДОСТ


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код