Взети решения след заседание на ИС на ПП ДОСТ на 20.06.2018 г.

На 20.06.2018 г. в Централата на ПП ДОСТ в гр. София се проведе заседание на Изпълнителния съвет /ИС/ на партията. ИС реши: 

  Насрочва дата за заседание на Национален съвет на 14.07.2018 г. от 13 часа в хотел „Чиирите“, местност Чиирите гр. Пловдив при следния

Дневен ред:

1. Отчет за изпълнение на решенията, приети от Националния съвет, проведен на 28.10.2017 г. Докладва председателят на партията и ресорните зам.-председатели.

2. Организационни въпроси:

 2.1. Попълване на състава на Изпълнителния съвет съгласно Глава десета, Преходни и заключителни разпоредби, § 3, т. (2) от Устава на партията.

 2.2. Определяне на отговорници по ресори от членовете на Изпълнителния съвет.

3. Разни

ПРЕСЦЕНТЪР НА ПП ДОСТ


Моля, въведете следния код, за да изпратите Вашият коментар
Генерирай нов код